Домашнє насильство, насильство за ознакою статі

«Домашнє насильство – запобігання та протидія»

https://youtu.be/7OmvdKxZwS4    – «Ми проти насильства» ( домашне  насильство)

https://youtu.be/QQnsKxZn_V4    – домашне насильство

https://youtu.be/2o3JbtG4kn8       – Дом. Насильство . Куди звертатися

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮ НАСИЛЛЯ ЩОДО ДИТИНИ

Право дітей нашої країни на захист від усіх форм насильства гарантується 28 і 52 статтями Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом. Разом із тим, важливо відмітити, що школа, на думку дітей, є тим місцем, де вони зустрічаються із жорстоким ставленням та знущанням. А насильство породжує таку ж саму жорстокість з боку дитини.


НАСИЛЛЯ В СІМЇ

Насиллям в сім’ї є:

Знущання над дитиною; Нанесення побоїв; Завдання шкоди здоров’ю; Залякування дитини; Порушення її статевої недоторканості; Навіювання страху; Перебивання дитини під час розмови; Ізоляція дитини; Контроль (обмеження) доступу до спілкування з ровесниками; Ігнорування дитини; Незадоволення основних потреб; Використання дитини як засіб економічного торгу; Погроза залишити дитину; Погроза фізичною розправою; Поводження з дитиною як з прислугою; Відмови в поінформуванні про важливі рішення сім’ї.

Щоб такого не було (рекомендації учнів своїм одноліткам):

· Твої права в сім’ї в нашій державі захищають Сімейний кодекс України та Цивільний кодекс України;
· Будь поінформованим та нагадуй батькам про існування твоїх прав (права дитини є такими ж як і права дорослих, які є закріпленими в ІІ розділі Конституції України);
· Намагайся завжди шукати порозуміння з батьками;
· Не соромся звертатися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, вчителів, психологів, працівників прокуратури, кримінальної міліції у справах неповнолітніх;
· З 14 років ти маєш право особисто звернутися в суд щодо порушень твоїх прав батьками

Рекомендації для батьків:

· Забезпечити фізичну безпеку – не залишати дитину без нагляду;
· Підтримуйте сімейний розклад дитини;
· Слідкуйте за дитиною: Будьте послідовним, Усно визначайте свої опікування та межі дозволеного, Давайте настанови, а не покарання, Приділяйте дитині свій час і увагу, Беріть участь вжитті дитини: ігри, шкільні заходи, Залучайте дітей до своїх заходів;
· Заохочення і підтримка: Заохочуйте дітей займатися тим, чим їм цікаво, Будьте позитивними, Навчайте їх необхідних навичок, Якщо дитини вас дратує, скажіть їй свої відчуття від першої особи «Мені важко коли хтось заважає», Довіряйте дітям, Визнавайте право її на особисте життя, Поважайте почуття інших батьків, Говоріть та дійте так, щоб діти відчували себе у безпеці.

НАСИЛЛЯ НА ВУЛИЦІ

Насиллям на вулиці щодо дітей є:

– Фізичне насилля: Грабіж, Розбій, Побиття, Проституція, Примусова праця (збирання і здача металобрухту, макулатури, порожні пляшки, миття машин, праця вантажниками).
– Моральне насилля: образи, приниження честі та гідності.
– Злочини проти власності: грабіж, вимагання.
– Сексуальне насилля: проституція, зґвалтування, розбещення.

Шляхи подолання (Як себе поводити):

· Не ходити самому по вулицях в вечірній та нічний час;
· Не спілкуватися із незнайомими особами;
· Не виставляти на показ коштовні речі (прикраси, мобільні телефони, гроші);
· Не вживати алкогольні, наркотичні засоби (це призводить до втрати самоконтролю);
· Не провокувати своєю поведінкою інших (викликаючі одяг та поведінка);
· У випадку працевлаштування, вимагай від працедавців дотримання норм трудового законодавства щодо неповнолітніх (укладення трудового договору у письмовій формі із зазначенням умов праці);
· Якщо на твоїх очах відбувається правопорушення, дуже важливо не бути втягнутим у нього щоб не стати жертвою або співучасником;
· Якщо ти став свідком правопорушення, варто обов’язково звернутись до правоохоронних органів і надати їм інформацію про це. Таким чином ти убережеш себе й інших людей від того, щоб не стати жертвою.

Рекомендації щодо запобігання проявам насильства серед дітей для впровадження у роботі на базі навчального закладу

Оскільки діти проводять багато часу саме в навчальних закладах, то вони мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту дітей від насильства. Сучасні заклади освіти й виховання при всіх їх проблемах, труднощах, недоліках зберігають статус одного з основних інститутів соціалізації особистості, її становлення і розвитку. Відповідно педагоги  навчальних закладів  зобов’язані забезпечити умови, які б сприяли утвердженню людської гідності дитини та її розвитку.

1. Продовжити ознайомлення педагогічних працівників, дітей та батьків з інформацією про форми і види  насильства та його наслідки.

2. Проводити системну роботу по створенню безпечного освітнього середовища в навчальних закладах шляхом запровадження освітніх програм, спрямованих на розвиток у школярів навичок вирішення конфліктів ненасильницьким шляхом. Одна з них – програма “Медіація ровесників”  та «Шкільна служба порозуміння», які дозволяють формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у школі, створювати безпечне здорове середовище у дитячих  колективах. Така робота допоможе знизити рівень агресії у школі, дасть можливість вирішувати спірні питання ненасильницьким шляхом, усуне можливості для переходу від конфлікту до насильства

3.Залучати учнів до просвітницько-профілактичних заходів, які базуються:

·  на  розвитку культури миролюбного і конструктивного вирішення конфліктів;

·        співпраці (школярі вчаться навичкам конструктивної взаємодії і побудови довірливих стосунків між собою);

·        толерантності (школярі вчаться сприймати і поважати різницю між людьми як наслідок відмінностей у цінностях та поняттях);

·        навичках позитивного емоційного прояву себе (школярі навчаються самоконтролю і неагресивному висловленню своїх відчуттів);

·        навичках миролюбного налагодження конфліктів (школярі навчаються навичкам вирішення суперечок із врахуванням взаємного інтересу сторін і збереженням дружніх стосунків).

4. Проводити серед педагогів навчальні заняття, тренінги під час яких розкривати механізми виявлення  «легких» форм насильства й  реагування на нього, адже саме з них  починається формування насильницького стилю поведінки дітей відносно одне одного .

5. Необхідно розробити план дій щодо розв’язання проблеми насильства та запровадити систему постійного відстежування випадків насильства серед дітей, виявлення дітей-агресорів, організувати з ними системну індивідуальну і групову роботу фахівців (психологів, соціальних педагогів ЦСССМ).

6. Будь-яка бесіда з дитиною-агресором має базуватися на загальнолюдських цінностях. Важливо не залишити поза увагою батьків таких дітей, надавати їм соціально-психологічну підтримку. Обов’язково залучати  соціальні служби в випадках виявлення кризового стану у родині.

7. Класні керівники, вихователі  мають  враховувати рекомендації психологів щодо роботи з  агресивними,  конфліктними, демонстративними, гіперактивними дітьми в своїх виховній роботі

8. Працівники психологічної служби повинні залучати таких учнів до тренінгів з розвитку комунікаційних навичок, ефективного спілкування;  формування навичок асертивної поведінки,

9.Впроваджувати конфіденційні механізми повідомлення про випадки насильства або його виникнення : телефон довіри;  «скринька довіри».

10.З метою своєчасного попередження насильства необхідно навчити  педагогів  правильно ідентифікувати насильство як у своїй поведінці, так і в поведінці дітей.

11. Брак тактильного спілкування між дітьми призводить до агресивного стилю  поведінки тому необхідним є  проведення в школі більше спортивних змагань командного типу .

12.Педагогічним працівникам необхідно   більшу  увагу приділяти  психосексуальному  вихованню  дітей,  зокрема ознайомлювати учнів з прийнятними способами вираження особистісних симпатій.

13. Ознайомити всіх працівників навчальних закладів з алгоритм реагування на випадки насильства серед дітей і дорослих. Чітко визначити можливі дії,обсяг обов’язків  і  відповідальність  адміністрації, вчителя, психолога і соціального педагога . Алгоритм має враховувати вимоги  чинного законодавства та залучати окрім внутрішніх ресурсів школи сторонніх фахівців: представників служб у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації тощо (за необхідності).

 14. Роль учителя у такому алгоритмі має бути чітко визначена і досить обмежена, вчитель має надавати дитині лише первинну психологічну допомогу, а потім передавати її фахівцеві.  Дитина-агресор та постраждала дитина  мають  отримати допомогу професіонала. Необхідно зменшити кількість спроб вирішити такі проблеми вчителем  самотужки.

15. З педагогічним працівникам  необхідно проводити системну просвітницьку роботу з питань формування  культури толерантного спілкування, подолання стереотипів педагогічної діяльності, конфліктології та медіації.

16. Не припустимими є   прояви психологічного та фізичного насильства стосовно учнів   педагогами закладів (порівняння, навішування ярликів, ігнорування почуттів  , образи, шантаж,погрози, приниження,«нехтування потребами дитини», стусани…) Педагогам необхідно не лише коригувати наявні форми поведінки у дітей, а і власним  прикладом  демонструвати повагу до людської гідності.

 17. Шкільні психологи та соціальні педагоги мають бути ключовими особами  у ланцюгу дій, спрямованих на попередження насильства у школі

18. Класним керівникам спільно з психологами та соціальними педагогами постійно проводити просвітницькі заходи з батьками під час яких розкривати питання психологічного впливу насильства на формування особистості дитини, відповідальності батьків за  порушення та ігнорування правами дітей.

Презентація  Запобігання та протидія проявам насильства:Діяльність закладів освіти        

 1. Вступне слово вчителя:
  Мабуть, радісними є очі дітей, коли у них щасливе дитинство, коли ніщо не пригнічує і не турбує. А сумними – коли діти зазнають страждань, принижень.
 • На жаль, ми живемо у світі де, на превеликий жаль, існує таке негативне явище, як насилля. Прояви насильства супроводжують людство з давніх давен. Упродовж тисячоліть одна людина кривдить іншу людину, чинить насильство щодо неї. У світі постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація, приниження. Ми вже звикли сприймати насильство, як щось неминуче. Але ж  прояви насильства порушують права людини, принципи  вільного та справедливого існування.
 •    І коли насильство чиниться поруч з нами, чи у нас в домі, в школі, на вулиці, ми можемо зупинити його.
 •     Іноді ми не усвідомлюємо, що втягнуті в коло насильства, бо можемо не знати, що певні насильницькі акти щодо нас порушують наші права, честь та гідність, не знаємо своїх прав, як зихистити себе.
 •  Що ж таке насильство?

Вправа «Я – цікава людина»

Тренер пропонує кожному учасникові назвати своє ім’я і продовжити речення: «Я – цікава людина, тому що…».

В Україні за  останні два роки 165 тисяч жінок потерпають від насильства. Це тільки ті, які звернулися за допомогою.    3 мільйони дітей щороку є жертвами і спостерігають домашнє насильство. Тому сьогодні ми будемо знайомитись   поняттям і видами насильства.

Вправа «Очікування»

Тренер пропонує взяти паперові стрілки і написати, що кожен з учасників чекає від тренінгу. Усі зачитують свої сподівання і прикріплюють «стрілки» на ватман навколо написаної на ньому теми.

В кожній державі існує механізм захисту прав і свобод з допомогою національно законодавства та міжнародних норм До таких  основних документів відносяться:

 • Загальна Декларація прав людини(1948р);
 • Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо

Жінок(1979р)

 • Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність видів поводження(1984р);
 • Конвенція про права дитини(1989р);
 • Конституція України(1996р)
 • Закон України «Про охорону дитинства»(2001р)
 • Закон «Про попередження насильства в сім΄ї» та інші.

    Головна задача яких  передбачає створення необхідних умов для захисту

людини,дитини,створення належних умов для розвитку сім΄ї та сприяння її

захисту.

 Вправа «Правила»

Ціль: ознайомити з правилами.

Інструкція:  позаду спинки стільця, на якому ви сидите, прикріплені аркуші паперу з правилами, зачитаймо та пояснимо їх: 

 • Будь активним, дій, говори.
 • Думай і кажи тільки про те, що відбувається « тут і тепер»
 • Дій та кажи тільки від свого імені.
 • Пропонуй, пробуй, експериментуй, не критикуй.
 • Кожен гідний поваги, поважай інших – будуть поважити тебе.
 • Старайся зрозуміти себе та інших. Поділись тим, що зрозумів та відчув.

 «Що таке насильство. Види і причини»

Насильство – це будь-які умисні дії однієї людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують права й свободи людини, наносять їй фізичну, моральну чи психічну шкоду.

Види насильства:

 • Фізичне (штовхaння, побиття, жбyрляння різними предметами, спроба вбивства).
 • Психологічне (стеження, погрози, залякування, шантаж, приниження, ігнорування).
 • Сексуальне (сексуальні домагання, образи, зґвалтування).
 • Економічне (фінансовий контроль, обмеження, заборона працювати і вчитися, свідоме руйнування та пошкодження майна).
 • Сімейне (умисний фізичний, сексуальний, психологічний чи економічний вплив, примус з боку одного члена сім’ї у відношенні до іншого з метою контролю, залякування).

Фактори, що сприяють насильству:

 • Стрес (безробіття, незадоволеність роботою, перенапруження на роботі, а також нереальні очікування від партнера);
 • Труднощі в спілкуванні (труднощі у вираженні своїх думок, почуттів і бажань.,коли важко вислухати співрозмовника і розповідати самому. Частіше це відноситься до чоловіків, вони  відчувають що неможуть пояснити свою думку інакше, ніж за допомогою рук);
 • Низькa самооцінка (почуття приниження і безпорадності. Насильство створює на мить ілюзію компенсації слабкості)
 • Бажання домінувати (цей фактор може впливати на чоловіків, коли жінка успішніша за свого чоловіка, йому здається, що   він не виконує домінантної ролі і відчуває ситуацію, як загрозу його мужності. Він намагається компенсувати почуття приниження і безпорадності насильством)
 • Власний негативний досвід (у багатьох дослідженнях підкреслюють, що жорстокість  властива людям, які виросли в сім’ї, в якій насильство було в порядку речей. Навіть якщо чоловік розуміє, що це неправильно, він не здатний знайти діючу альтернативу для вирішення складних ситуацій)
 • Психічні розлади та високий рівень агресії ( невміння контролювати себе)
 • Вживання алкоголю, наркотичних речовин ( часто вважається, що причиною насильства є зловживання алкоголем / наркотиками, це не так. Швидше, вживання алкоголю стирає бар’єри і таким чином знижує мотивацію контролювати поведінку. Деякі чоловіки зізнаються, що вживали спиртне саме для того, щоб було легше вдарити. Хоча зловживання алкоголем не є причиною насильства, воно дуже часто використовується як виправдання йому («я ж не розумів, що роблю»).

Практична вправа

Мета: емоційне налаштування на сприйняття базового поняття.

Діти слухають казку й виконують вказівки психолога. Під час читання казки з канцелярської скріпки в певний момент потрібно буде робити певні фігурки.

Казка про Скріпку

1. Жила-була дівчинка Скріпочка. Вона була дуже життєрадісна, весела, товариська дівчинка. (Просто скріпка)

2. Одного разу однокласники дали їй образливе прізвисько, і в неї виникло запитання – чому? (Завдання: зробіть зі скріпки «знак питання»)

3. Іншого разу вона знайшла свій портфель у шкільному туалеті й дуже засмутилася. (Завдання; спробуйте зробити «похмурість»)

4. Після закінчення уроків Скріпочка вийшла погуляти на подвір’я, де інші дівчата почали чіплятися до неї, ображати й дали їй стусана. (Завдання: зі скріпки зробити «знак оклику») І Скріпочка задумалася, що ж їй робити? Хто її захистить? (Завдання: зробити «знак питання»)

 5. Та однак вона часто згадує той момент, коли її ніхто не ображав, і хоче, щоб все було так, як раніше. (Завдання: спробувати зробити смайлик)

А тепер, увага! Спробуйте зробити скріпку такою, як вона була раніше!

Обговорення

– Чи змогли ви зробити скріпку такою, як вона була спочатку? Чому?

 – Чи може людина (дитина), залишатися такою, якою була, після того, як над нею почали знущатися? Чому?

Мовою фактів:

– 68% жінок в Україні зазнають знущання в сім’ї,

– 95% справ про розлучення порушуються в результаті домашнього насильства. (Дослідження Інституту соціологічних досліджень НАН України).

– Щорічно понад 3 млн. дітей спостерігають за насильством в сім’ї або є вимушеними їх учасниками.

– Діти скривджених матерів у 6 разів частіше намагаються накласти на себе руки, 50% їх схильні до зловживань наркотиками та алкоголем.

Ось низка фактів записаних з вуст ваших однолітків:

–        Школярка із сльозами розповідає іншим дітям: «мама мене просто уб’є, якщо дізнається, що я загубила шарф, який вона подарувала»;

–        Дівчинка цілий день переживає, що у неї відірвався ґудзик, тому що вдома її покарають – вона боїться матері;

–        Батько бив дитину велосипедними спицями (залишилися сліди на ногах);

–        Хлопчик закриває руками голову, а інших дітей обов’язково б’є по голові – хоче, щоб їм було так же погано й боляче, як йому, коли його б’ють батьки;

–        Батько б’є сина за оцінки: хлопчик в школі поводить себе нахабно і зухвало і в той же час він стає блідим від будь – якого зауваження;

Нормальні «не п’яні, не обкурені люди, які не б’ються», для таких дітей можуть бути тільки десь в іншому світі, інопланетному. Ці люди красиві, світлі, добрі… (з дитячих малюнків)

   Відзеркалене в цих реальних фактах життя ще раз змушує задуматися: як живемо? Як ставимося один до одного? Близькі, дорогі люди, що змушує їх бути такими жорстокими? Чому любов, доброту, терпіння пускають під укіс, і навіть до дітей при цьому немає пощади – над ними знущаються, їх б’ють, вони виростають душевно пораненими, понівеченими… У дітей зникає відчуття захищенності, вони губляться в цьому світі.

Вправа «Визнач вид насильства»

Ціль: активізація та закріплення теоретичного матеріалу.

Інструкція: на дошці написані види насилля. Кожному учню роздається стікер, на котрому надруковані тези, а саме :побиття; приниження особи, брудні лайки, образи; примус до сексуальних дій; тілесні ушкодження; повне вилучення або обмеження коштів; спроба задушення; проституція; втягнення дітей до вживання алкоголю та наркотиків; обмеження свободи дій; використання зброї; жебракування). Учень має визначити вид насилля та приклеїти стікер.

Вправа «Шляхи боротьби з булінгом»

Мета: навчити боротися з насиллям.

Насилля– це явище з яким можна і треба боротися. Спробуємо знайти шляхи подолання цього негативного явища.

І команда Створюємо квітку порятунку. На кожній пелюстці написати спосіб боротьби з булінгом

ІІ команда – Створюємо квітку милосердя.  На кожній пелюсточці написати реальний  добрий вчинок протилежний булінгу.

Висновок: боротися з булінгом можна і треба.

Тест “Насильство”

Ціль: виявлення дітей, які страждають від насильства.

Інструкція: вчитель повідомляє, про те, що вся інформація про учнів є конфіденційною і тільки з їх  дозволу про неї може хтось дізнатись. На питання поставте «+»  чи « – » .

 1. Чи карають тебе батьки фізично?
 2. Тебе ображають твої брат чи сестра?
 3. Чи було так, щоб батьки байдуже ставилися до тебе?
 4. Твої батьки лають тебе?
 5. Чи траплялося так щоб над тобою насміхалися однокласники?
 6. Чи траплялося так щоб над тобою насміхалися в школі?
 7. Чи були ви свідками насильства в шкільному середовищі?

Після тесту необхідно роздати всім учасникам памятку:

«ПАМ’ЯТАЙ!

 • Ти маєш право відмовитися робити те, до чого тебе примушують силою або образливими, злими словами.
 • Ми подібні, але всі різні.
 • Твоя власність належить тільки тобі.
 • Ти маєш право на допомогу.
 • Кожна людинa має право жити вільнo, у безпеці, відчуваючи тепло і любов!

Немає виправдання бездушності, цинізму, агресивності, жoрстокості. І щоб не потонути в хвилях негативних емоцій гніву, незaдоволеності життям, які накладаються на не зовсім здоровий соціальний фон, я прошу вас берегти в собі людське, поважати в собі людину, і зробити все можливе, щоб залишити свій слід, як взірeць людяності, доброти і любові.

ЗВЕРНУВШИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ, ТИ НЕ ПОКАЗУЄШ СВОЮ СЛАБКІСТЬ, А ЗБЕРІГАЄШ СВОЄ ЖИТТЯ Й ЗДОРОВЯ»

Розділіть клас на 2 команди

Факти: 68% жінок зазнають знущання в сім΄ї, 95 % справ про розлучення порушуються  в результаті домашнього насильства. Щорічно 3 млн. дітей спостерігають за насильством в сім΄ї.,або є вимушеним учасниками

Діти скривджених матерів намагаються накласти на себе руки у 6 разів частіше,50 % з них схильні до зловживань наркотиками та алкоголем. Психологічні та фізичні зловживання відбуваються найчастіше в сім΄ї,і це не дивно,тому що саме в родині діти найперше повинні отримувати захист і піклування

Робота в групі Аналітики.

4.Назвіть основні причини насилля в сім΄ї

 • Матеріальні труднощі;
 • Наявність в сім΄ї безробітного;
 • Невирішеність житлової проблеми;
 • Алкоголізм та пияцство серед членів сім΄ї
 • Неповна сімя;
 • Дитина інвалід;
 • Небажана дитина;
 • Важка дитина;
 • Сімейні конфлікти;

Робота в групі Експерти:

Назвіть прояви домашнього насильства.

 • Фізичне знущання над дитиною
 • Залякування,навіювання страху за допомогою жестів,поглядів;
 • Постійний контроль її доступу до спілкування з ровесниками,
 • Родичами,одним із батьків;
 • Використання образливих прізвиськ,ігнорування її,незадоволення її основних потреб;
 • Порушення її статевої недоторканності;
 • Ухиляння від обов’язків щодо дитини;
 • Втягування у з΄ясування стосунків і використання їх задля шантажу

Ще одним поширеним стереотипом є переконаність постраждалих у тому, що вони мусять терпіти домашнє насильство задля дітей. За даними неурядових організацій, неповнолітні стають свідками кожного третього випадку насильства в сім’ї. Психологи стверджують, що діти, виховані в таких сім’ях, згодом самі виявляють більшу схильність ставати жертвами.

Життя іде і вносить корективи

У наші плани і у долі теж.

Здається тут ми не щасливі,

І раптом, щастю – знов немає меж!

То світить сонце, а то хмарка плаче,

То враз веселка сяйвом виграє.

І зайчик сонячний через віконце скаче.

І знову в світі  – стільки щастя є!

Що хочеться руками світ обняти

І поділитись щастям з усіма!

То ж треба світ таким, як є, приймати,

Не сумувать, не нарікать дарма.

Життя складне, бо є свої капризи,

І радощі,і болі в ньому є.

Цікаве тим,що є завжди сюрпризи

І їх життя частенько роздає.

Правила поведінки в конфліктних ситуаціях

 • Дати партнеру виговоритися;
 • Вимагайте обґрунтування його звинувачень
 • Знайдіть заспокійливі слова;
 • Розгляньте проблему як задачу з підручника і знайдіть ї вирішення;
 • Дайте партнеру зберегти своє обличчя;
 • Збережіть і своє обличчя,утримуйте позицію на рівних;
 • Не бійтеся компромісу і вибачень;
 • Домовляйтеся і не руйнуйте мирні стосунки
 • Не реагуйте на погрози;
 • Вмійте прощати собі і іншим;
 • Умій направити свою агресію н на справи,а не на людей

Чого не можна робити під час конфлікту?

Забороняється:

-несправедливо оцінювати партнера;

-приписувати йому погані наміри;

– демонструвати свою зверхність;

-перебільшувати свої заслуги;

-нервувати, кричати, нападати;

-зачіпати больові місця партнера;

-ігнорувати його інтереси;                                                                                —

-звинувачувати тільки партнера.

Притча  Все залишає свій слід

 Жив був один дуже запальний і нестриманий молодий чоловік. І ось одного разу батько дав йому мішечок з цвяхами і сказав, щоб кожен раз, коли він не стримає гніву, вбити один цвях в стовп огорожі.  Перший день в стовпі було декілька десятків цвяхів. Другого дня ще більше. Наступного тижня він навчився стримувати свій гнів і кількість цвяхів стала зменшуватися Хлопець зрозумів, що легше контролювати гнів, ніж забивати цвяхи нарешті прийшов день, коли він жодного разу не  втратив контроль над своїми емоціями. Він розповів про це  батькові. Той запропонував, коли син стримується, витягувати зі стовпа по цвяху. І ось прийшов день ,коли в стовпі не залишилось жодного цвяха.  На що батько сказав, коли говориш людині що-небудь але, у нього залишиться такий же шрам ,як ці дірки. І не важливо скільки разів після цього ти вибачишся-шрам залишиться.

Мій улюблений світ  –

Без насильства,

Без жорстокості, болі і зла,

Де народом заспівана пісня

Містить тільки хороші слова.

Мій улюблений світ – без насильства,

Де немає страждання й війни,

Де розквітла калина барвиста,»

Й голосінь не почуєш сумних.

Мій улюблений світ – це не казка,

А реальне щасливе життя,

Бо звільнивши наш світ від насильства,

Можна сміло іти в майбуття.

І коли на теренах країни

Без страждань заживе кожне місто,

Скажуть люди всієї країни:

Україна – це світ без насильства

Вправа «Прощання»

Ціль: вербальне підведення підсумків тренінгу, вираз емоційного ставлення учасників групи один до одного і до керівника.

Інструкція: учасники групи по колу мають можливість висловити думку, наскільки ефективним їм видався тренінг, наскільки він виправдав їхні сподівання, що нового дізнався, де він може застосовувати ці знання.